Disclaimer

Aansprakelijkheid
De inhoud van www.dance4two.nl, www.dance4two.com, www.salsafestivalsantiagodecuba.com is met de grootste zorg samengesteld, het kan echter voorkomen dat de informatie op deze websites – ondanks de betrachte zorgvuldigheid – niet actueel is of onjuistheden bevat. De gegevens op deze site kunnen bovendien zonder waarschuwing worden gewijzigd. Wij kunnen geen garantie bieden voor het ononderbroken correct functioneren van de site.
Dance4two is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of het tijdelijk niet kunnen bereiken van de site. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de website www.dance4two.nl, www.dance4two.com, www.salsafestivalsantiagodecuba.com (tekst, beeld en geluid), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.

Disclaimer
De nieuwsbrief en websites zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan het voorkomen dat de geboden informatie onjuistheden en /of onvolledigheden bevat. Dance4two aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit fouten op de website en in de nieuwsbrief.

  • Onze reizen gaan altijd door
  • Deelnemers van alle leeftijden
  • Inschrijven ook zonder danspartner
  • Van beginners tot vergevorderden
  • Voor singles & dansparen, 15% aanbetaling